Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustaw podatkowych, wdrażających dyrektywy uszczelniające systemy podatku dochodowego od osób prawnych. Za nowelizacją opowiedziało się 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz w innych ustawach.
Wdraża unijne dyrektywy uszczelniające systemy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (tzw. dyrektywa ATAD2, która ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowania i chronić państwa UE przed międzynarodową agresywną optymalizacją podatkową) oraz zmiany w ustawie o VAT w zakresie określonym w dyrektywie 2018/1910.
Doprecyzowuje również obowiązujące przepisy w zakresie informacji o schematach podatkowych. Stanowi drugi etap wdrażania „dyrektywy MDR" (obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych), która nakłada na szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązek przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym innych państw członkowskich.
(ISBnews)