Gminy poszkodowane wskutek ostatnich ulew mogą się ubiegać o zasiłki w wysokości do 6 tys. zł w przypadku zalanych budynków. Zgodnie z zapowiedziami urzędu wojewódzkiego środki, po otrzymaniu wniosków, mają być szybko przelewane na rachunki gmin.

Rzeczniczka prasowa wojewody Joanna Paździo poinformowała w poniedziałek, że o godz. 10 do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynął wniosek gminy Raciechowice. Wójt gminy zawnioskował o 300 tys. zł dla 50 gospodarstw, które ucierpiały. "Te środki już przekazaliśmy na rachunek gminy" – zaznaczyła rzeczniczka.

Do godziny 12 wnioski złożyły kolejne samorządy (Tymbark, Mszana Dolna (gmina), Łapanów. "Są one przez nas rozpatrywane, przelewy wykonamy niezwłocznie, ci ludzie szybko potrzebują tych pieniędzy" – powiedziała PAP rzeczniczka wojewody.

Jak wyjaśniła, wszystkie poszkodowane gminy zostały telefonicznie poinformowane (zarówno wójt, jak i ośrodek pomocy społecznej) o konieczności pilnego przesłania wstępnego wniosku o środki finansowe. Ośrodki pomocy społecznej otrzymały też maile z procedurą i wzorem wniosku niezbędnego do pełnego rozliczenia otrzymanych środków.

Urząd wojewódzki przypomina, że osoby, rodziny, które poniosły straty, które mogą otrzymać wsparcie – w tym celu muszą się kontaktować się z właściwym gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.

Reklama

Pomoc w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest w kwotach do 6 tys. zł. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. zł, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. zł. W przypadku budynków gospodarczych służących zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osoby, rodziny wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów.

Gminy mogą starać się o pomoc z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po sporządzeniu listy uszkodzonych budynków samorząd przygotowuje wniosek o dotację na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych i kieruje go do wojewody. Kompletne i prawidłowo przygotowane wnioski wojewoda przekazuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gminy mogą również wypłacać zasiłki ze środków własnych, a następnie wnioskować o zwrot tych środków z budżetu państwa.

Sytuacja pogodowa w Małopolsce stabilizuje się, ostatniej nocy strażacy interweniowali tylko kilka razy. Od soboty straż podejmowała działania 680 razy. Podtopionych zostało ponad 350 budynków, strażacy 130 razy interweniowali przy zalanych drogach, usunęli 50 powalonych drzew.

Stany alarmowe przekraczają w Małopolsce rzeki w trzech miejscach: Raba w Proszówkach, Soła w Oświęcimiu i Mała Wisła w Jawiszowicach, a stany ostrzegawcze w siedmiu miejscach. Alarm powodziowy obowiązuje w powiatach: myślenickim, bocheńskim i limanowskim.(PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ lena/