Za przyjęciem głosowało 88 senatorów, jedna osoba się wstrzymała.

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych nie zgłosiła w poniedziałek poprawek do zmiany ustawy o statystyce publicznej i spisach: rolnym i powszechnym. Ustawa dostosowuje przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii.

Propozycje poprawek o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym zgłosiło podczas posiedzenia komisji Biuro Legislacyjne Senatu.

Według danych przekazanych przez przedstawicieli GUS, spis rolny ma kosztować 243 mln zł, a ludności i mieszkań - 386 mln zł, tj. nominalnie tyle samo, co spisy sprzed 10 lat.

Nowela ustawy o statystyce publicznej, o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. wprowadza przede wszystkim możliwość zdalnego prowadzenia spisów. Rachmistrze spisowi będą mogli zbierać dane również drogą telefoniczną.

W przypadku ustawy o statystyce publicznej chodzi o dostosowanie Prawa telekomunikacyjnego w celu przekazywania przez operatorów telekomunikacyjnych dokładniejszych danych adresowych.

Powszechny spis rolny ma ruszyć 1 września 2020 r. i potrwać do końca listopada.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. jest planowany w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.(PAP)

pgo/ skr/