"To bardzo ważne, by przybywało miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie do tej pory takich miejsc brakowało najbardziej. Program +Maluch plus+ to umożliwia" – podkreśla szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Urzędy wojewódzkie w całej Polsce zaplanowały spotkania i wideokonferencje informacyjne z beneficjentami programu. Pierwsze z nich odbędą się w województwach podlaskim i lubuskim. Nabór wniosków do programu "Maluch plus" w edycji 2021 ruszy 7 września. Wsparcie z programu podzielone jest na moduły.

Moduł 1a polega na dofinansowaniu tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania oraz samego ich tworzenia. Dotyczy to tych gmin, w których w dniu składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Moduł 1b to dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania w gminach, w których nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki nie przekracza 6 mln zł.

Reklama

Moduł 2 dofinansowuje funkcjonowanie miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego ze wsparciem wcześniejszych edycji programu. Moduł 3 pomaga dofinansować tworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie. Moduł 4 to wsparcie pieniężne na funkcjonowanie już istniejących miejsc opieki.

Polecamy: Zaskakujące ustalenia hiszpańskich badaczy: mężczyźni znacznie bardziej wrażliwi na koronawirusa