"To jest tak ważny cywilizacyjnie projekt dla Polski, że jestem przekonany, iż będzie tu zgoda na poziomie parlamentu. Ustawa jest znakomicie przygotowana" - powiedział Zyska dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Obecnie zgłoszone uwagi konsultowane są z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) i Urzędem Regulacji Energetyki (URE).

"Myślę, że we wrześniu ustawa trafi do Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Stałego, na Radę Ministrów, w październiku na pewno ta ustawa będzie w Sejmie. Zrobię wszystko, żeby tak się stało" - dodał Zyska.

W lipcu br. minister klimatu skierował do konsultacji projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zakładający skrócenie pierwszej fazy systemu wsparcia inwestycyjnego, objęcie wsparciem na tym etapie farm wiatrowych o większej łącznej mocy oraz późniejsze przeprowadzenie pierwszych aukcji.