W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 1,7%.

W całej Unii Europejskiej (EU27) sprzedaż detaliczna spadła o 0,8% w ujęciu miesięcznym, w ujęciu rocznym wzrosła o 0,7% r/r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o wzrosła o 3% r/r w lipcu 2020 r., zaś w cenach bieżących była wyższa niż przed rokiem o 2,7%.

Strefa euro

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro spadła o 1,3% w ujęciu miesięcznym w lipcu 2020 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,5% wzrostu w ujęciu miesięcznym i 3,3% wzrostu w ujęciu rocznym.