"Szacujemy, że na koniec roku będzie to 7,1-8%" - powiedziała Maląg w telewizji wPolsce.pl.

"Z naszych danych wynika, że będzie to 7,1%, ale wiadomo, że sytuacja jest dynamiczna" - dodała.

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lipca 2020 r. - według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) - wyniosła 6,1%, czyli pozostała bez zmian wobec danych z czerwca br. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2020 r. wyniosła 1 029, 5 tys. wobec 1 026,5 tys. miesiąc wcześniej.

W projekcie nowelizacji tegorocznego budżetu przyjęto wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na poziomie 8% na koniec roku.