Ministerstwo wyjaśniło, że w sierpniu sprzedano obligacje: 3-miesięczne za 821,7 mln zł; 2-letnie za 269,6 mln zł; 3-letnie za 13,1 mln zł; 4-letnie za 676,7 mln zł; 10-letnie za 94 mln zł. Dodało, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 10,8 mln zł.

Resort podkreślił, że największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne, które stanowiły 44-proc. udział w strukturze sprzedaży. Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (36 proc.) i 2-letnie (14 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (5 proc.) i 3-letnie (1 proc.).

"Sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych w drugim miesiącu wakacji wyniosła blisko 1,9 mld zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się instrumenty 3-miesięczne i 4-letnie, oprocentowane odpowiednio 0,50 proc. oraz 1,30 proc. w pierwszym roku oszczędzania. Od początku roku nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup obligacji skarbowych kwotę 19 mld zł. Oznacza to, że już w trzecim kwartale br. o 10 proc. przekroczyliśmy wartość sprzedaży z całego 2019 roku. Dobre wyniki sprzedaży potwierdzają zarówno atrakcyjność naszej oferty, jak i wysokie zainteresowanie skarbowymi obligacjami oszczędnościowymi" - ocenił wiceminister finansów Piotr Nowak.

Resort dodał, że nową emisję obligacji skarbowych można nabywać również w drodze zamiany.

Ministerstwo wyjaśniło, że obligacje dwuletnie mają oprocentowanie stałe wynoszące 1 proc. rocznie. Obligacje trzyletnie mają z kolei zmienne oprocentowanie. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 1,10 proc. w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1).

Reklama

Obligacje czteroletnie mają oprocentowanie oparte o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,30 proc. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 0,75 proc. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

Oprocentowanie oparte o inflację mają również papiery dziesięcioletnie. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,70 proc. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1 proc. (gwarantującej zysk powyżej inflacji).

Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2 proc. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50 proc. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ mmu/