Wśród największych zalet Sieci Badawczej Łukasiewicz przedsiębiorcy wymieniają szerokie spektrum działania. Dziś Łukasiewicz to 33 instytuty, które dysponują 440 laboratoriami i zatrudniają ok. 4,5 tys. pracowników naukowo-badawczych.
Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół wielu specjalności, w tym leków, elektroniki, logistyki, lotnictwa, optyki, włókiennictwa, motoryzacji oraz maszyn rolniczych itd. By jednak ułatwić przedsiębiorcom nawiązanie kontaktów, obszary badawcze zostały podzielone na cztery grupy: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.
Dzięki sieciowaniu pracy naukowców przedsiębiorca ma szansę otrzymać w jednym miejscu pomoc – bez względu na obszar, w którym jej poszukuje. Nie musi więc dzwonić do każdego instytutu z osobna i pytać o możliwość współpracy. Tym samym współpraca nauki z biznesem nigdy nie była tak prosta. Ale to niejedyna zaleta Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Kolejną jest czas reakcji. Sieć stawia sobie za cel przygotowanie odpowiedzi na zapytanie przedsiębiorcy w ciągu 15 dni roboczych.
Reklama
Do tego współpraca odbywa się w niespotykanej dotąd na polskim rynku formie. Ma to bowiem miejsce w ramach wyzwania technologicznego rzuconego przez przedsiębiorcę Łukasiewiczowi, który – po jego przyjęciu – proponuje rozwiązanie stawianego przez firmę problemu w formie projektu B+R. Ponieważ nad odpowiedziami pracuje nie jeden, lecz wielu naukowców, tyle też jest propozycji rozwiązań, które przed przedstawieniem przedsiębiorcy są selekcjonowane, a komplementarne pomysły łączone są w jedną dojrzałą propozycję.
Chodzi o to, by w ręce właściciela firmy czy menedżera wysokiego szczebla w korporacji trafiły tylko te najlepsze pomysły, najbardziej perspektywiczne i najpełniej odpowiadające na problem przedsiębiorcy.
Jak się okazuje, pomysły trafiają w potrzeby przedsiębiorców, bo aż 1/4 z nich przechodzi do fazy realizacji w postaci projektów badawczych. Połowa zostaje pozytywnie oceniona i toczone są nad nią dalsze prace, a co czwarty pomysł jest odrzucany na etapie prezentacji.
Jak dotąd z oferty naukowców Łukasiewicza skorzystało 39 firm. W ramach 44 wyzwań zgłosiły 197 problemów, przygotowano 327 rozwiązań. Przedsiębiorcy najczęściej szukają pomocy nie w jednej, a kilku, kilkunastu, czy czasem nawet kilkudziesięciu kwestiach. Co najważniejsze z punktu widzenia finansów firmy, to nie ponosi ona żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Przygotowane propozycje nie są też dla niego wiążące. Może je zaakceptować, poprosić o ich modyfikację, wskazując kierunek zmian, lub powiedzieć, że nie trafiły w jego oczekiwania, a tym samym zrezygnować z dalszej współpracy.
Jak zaznaczają eksperci z Sieci Badawczej Łukasiewicz, przedstawione firmie rozwiązania to pomysł na to, jak rozwiązać problem, a nie gotowe jego rozwiązanie. Często bowiem znalezienie rozwiązania wymaga prac naukowo-badawczych. Kolejnym krokiem po akceptacji przez przedsiębiorcę jest ich dopracowanie w szczegółach tak, by mogły zostać zastosowane w praktyce. Właściciel może zrobić to we własnym zakresie albo we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz, która pomaga też przygotować wniosek o dofinansowanie na realizację innowacyjnych rozwiązań z NCBR.
Przedsiębiorca może skontaktować się Łukasiewiczem przez formularz na stronie internetowej lub bezpośrednio w jednej z ponad 50 lokalizacji – Instytutach tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz i ich oddziałach w całej Polsce.
PO
ikona lupy />
Materiały prasowe