Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami zagłosowało 97 senatorów, żaden nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - nazywana tarczą 6.0 - trafi ponownie pod obrady Sejmu.

Na ok. 470 poprawek zgłoszonych do ustawy senatorowie w sobotę poparli kilkaset z nich.

Zmiany jakie zyskały poparcie wyższej izby parlamentu dotyczyły przede wszystkim rozszerzenia grona branż-firm jakie będą mogły się ubiegać o pomoc rządu w związku z pandemią koronawirusa. Dotyczyło to m.in. firm z szeroko pojętej branży artystycznej, kulturalnej, turystycznej. Chodziło np. o przewodników, czy pracowników muzeów.

Zgodnie z jedną z popartych poprawek, pomocą państwa mają być objęte także firmy, które szczególnie ucierpiały z powodu COVID-19 i rozpoczęły swoją działalność po 30 listopada 2019 r. Chodzi tu o przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.