Jak dodano, dane dostępne są w takich obszarach jak: administracja publiczna, bezpieczeństwo, biznes i gospodarka, budżet i finanse publiczne, kultura, nauka i oświata oraz zdrowie. Zasoby portalu są stale aktualizowane i rosną.

W komunikacie przesłanym w środę przez Media-Cyfryzacja KPRM napisano, że Komisja Europejska ogłosiła wyniki rankingu Open Data Maturity 2020, gdzie Polska przeszła z grupy "fast trackers" (szybko awansujących) do grupy liderów - "trend setters".

"To ważny dzień dla otwartych danych w Polsce. W zaledwie trzy lata Polska stała się jednym z europejskich liderów w zakresie otwierania danych" - powiedział, cytowany w komunikacie, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski.

W komunikacie przekazano, że coroczny raport Open Data Maturity opisuje postępy osiągnięte przez kraje europejskie i ocenia ich poziom dojrzałości w zakresie otwierania danych publicznych.

"Poprzedni awans zanotowaliśmy w 2017 r., kiedy to przeszliśmy z grupy +obserwatorów+ do grupy tzw. +szybko awansujących+. W tym roku w grupie liderów znalazło się siedem państw członkowskich, w tym: Dania (1. miejsce), Hiszpania, Francja, Irlandia, Estonia, Polska (6. miejsce) i Austria. Jednak to Polska wraz z Austrią zanotowały największy skok – w naszym przypadku z grona +fast trackers+ na szczyt" - czytamy.

Reklama

Jak podano, Polska po raz pierwszy przekroczyła próg 90 proc. łącznie w obszarach: polityka otwartych danych, wpływ otwartych danych na gospodarkę i społeczeństwo, jakość danych oraz portal otwartych danych.

"Raport odzwierciedla nasze wysiłki, aby zwiększyć użyteczność i funkcjonalność portalu Dane.gov.pl oraz wpływ otwartych danych na najważniejsze sfery życia. To w tych dwóch częściach badania zanotowaliśmy największe wzrosty" – wskazuje Zagórski.

Jak podano w komunikacie, autorzy raportu docenili m.in. nowe funkcjonalności naszego portalu, takie jak wizualizacja danych czy wielokryteriowa wyszukiwarka, która umożliwia przeszukiwanie zarówno metadanych zasobów, jak i treści ustrukturyzowanych danych.

"Otwarty dostęp do danych oraz możliwość ich ponownego wykorzystania mają ogromne znaczenie dla rozwoju innowacji. Rozwiązania oparte o dane to korzyści, zarówno dla obywateli, jak również dla polskiej gospodarki" - czytamy.

W komunikacie przekazano, że otwarte dane w Polsce są dostępne na naszym portalu Dane.gov.pl, który oferuje przeszło 18,5 tys. zasobów od 138 dostawców. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/