Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, nazywana też "planem Morawieckiego" (wówczas wicepremiera, ministra rozwoju i finansów) powstała w 2016 roku, a w lutym 2017 r. została przyjęta przez ówczesny rząd.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys przypomniał, że najważniejszym celem "planu Morawieckiego" był wzrost dochodów Polaków w połączeniu z poprawą spójności społecznej, czyli ze zmniejszeniem nierówności. "I tutaj celem było to, aby w 2020 r. osiągnąć PKB na mieszkańca między 75 a 78 proc. średniej Unii Europejskiej. A osiągnęliśmy 77 proc., czyli w ciągu pięciu lat nadgoniliśmy pod względem dochodów ten dystans dzielący nas do średniej Unii Europejskiej aż o 8 punktów procentowych" - powiedział Borys.

Jak dodał, udało się to zrobić przy jednoczesnym "bardzo mocnym wzroście spójności społecznej", gdzie odnotowano spadek o ponad 3 proc. skrajnego, relatywnego ubóstwa.

"Można zatem powiedzieć, że ten główny cel Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego został w pełni zrealizowany" - powiedział prezes PFR.

W opinii szefa PFR w przypadku celów szczegółowych "planu Morawieckiego" zostały one osiągnięte w przedziale miedzy 40 proc. a 80 proc. w zależności, który cel jest brany pod uwagę.

"W ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przeprowadzona została także reforma i wzmocnienie polskich instytucji rozwojowych w ramach Grupy PFR. Dzięki temu byliśmy gotowi szybko podjąć działania antykryzysowe, w tym wdrożyć Tarcze Finansową PFR czy instrumenty gwarancyjne BGK" - przekazał prezes PFR.

Zaznaczył, że 2020 r. był rokiem pandemii - "to też należy brać pod uwagę oceniając realizację +planu Morawieckiego+". "Ogólnie uważam, że jest on jednak dobrze realizowany, także w innych obszarach" – ocenił.

Zdaniem Borysa jest jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o inwestycje - zwłaszcza prywatne - w sektorze przedsiębiorstw oraz te infrastrukturalne, a także w zakresie podniesienia innowacyjności gospodarki.

"Wprawdzie wydatki na badania i rozwój wzrosły z poniżej 1 punktu procentowego do 1,3 proc. PKB i ten trend jest pozytywny, jednak cały czas jest on niższy, niż w najwyżej rozwiniętych gospodarkach" - wyjaśnił. W jego ocenie obszarem, który też wymaga usprawnienia jest administracja państwowa, w tym m.in. skrócenie czasu trwania postepowań sądowych czy wydawania decyzji administracyjnych.

Głównym celem SOR miało być tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym, a efektem - wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ma to spowodować wzrost dochodów Polaków do poziomu średniej Unii Europejskiej.

Strategia obejmowała m.in. programy: "Elektromobilność" (zakładał produkcję samochodów i autobusów elektrycznych), "Luxtorpeda 2.0" (produkcja nowoczesnych pojazdów szynowych), "Polskie meble", "Inteligentna kopalnia" oraz projekty z dziedziny nauki i ochrony zdrowia: "Telemedycyna", "Centrum Rozwoju Biotechnologii" i "Polskie wyroby medyczne".

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.