"Mimo bezprecedensowej skali szoku i olbrzymiej niepewności udało się nam podjąć właściwe działania, które znacząco ograniczyły skalę strat gospodarczych, wsparły koniunkturę i ograniczyły wzrost bezrobocia. To nie oznacza, że odbudowywanie strat będzie łatwe - czeka nas okres intensywnej, kreatywnej pracy, a także nowe wyzwania i trudne decyzje w tym okresie. Jednakże dotychczasowe efekty naszych działań, podobnie jak i wspólnej walki Polaków z pandemią, pozwalają nam patrzeć optymistycznie w przyszłość. Niech ta nagroda stanowi dla nas wszystkich zachętę do dalszych działań" - powiedział Glapiński, dziękując za przyznanie NBP i jemu samemu nagrody Best Central Bank Governance Europe 2021 ("Najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku") przez prestiżowy magazyn Capital Finance International.

Szef banku centralnego podkreślił, że NBP "bardzo szybko i stanowczo" zareagował na ryzyka związane z pandemią, ograniczając jej negatywne skutki ekonomiczne dla społeczeństwa i gospodarki.

"Stało się tak m.in. dlatego, iż nieustannie przygotowujemy się na przeróżne okoliczności, nie tylko te płynące bezpośrednio ze zdarzeń gospodarczych. Analizujemy doświadczenia innych banków centralnych i wyciągamy z nich wnioski. Umiemy reagować elastycznie i bardzo szybko, tzn. wyprzedzająco, a także wtedy, gdy nasze oceny nie są jeszcze potwierdzone przez dane, które zawsze napływają z opóźnieniem" - wskazał Glapiński.

W uzasadnieniu nagrody stwierdzono, że NBP był dobrze przygotowany na wyzwania, które spowodowała światowa pandemia. Oceniono, że "NBP zareagował na nadchodzący szok szybko, zdecydowanie i z przekonaniem".