Jak wygląda realizacja podatkowych zapowiedzi z Polskiego Ładu? To będzie jedna ustawa czy pakiet?

Jedna ‒ modyfikująca szereg aktów prawnych. Będziemy w niej mieli rozwiązania dotyczące kwoty wolnej od podatku i składki zdrowotnej, a także pakiet podatkowego restartu gospodarki, czyli cztery zestawy ulg dedykowanych poszczególnym kategoriom przedsiębiorców. Będą w niej również inne przepisy, np. regulujące status podatnika bezgotówkowego oraz zmiany służące zwalczaniu szarej strefy i rajów podatkowych.
Reklama

Na ile nierozłączne będą przepisy dotyczące kwoty wolnej i składki?

Ważnym celem reformy jest finansowe wzmocnienie służby zdrowia oraz zapewnienie, żeby wszyscy, według swoich możliwości, równo składali się na ten cel. Obecnie jest tak, że są kategorie podatników, które opłacają składkę zdrowotną w wysokości stanowiącej minimalny odsetek ich zarobków. Z drugiej strony np. pracownicy opłacają składkę w zależności od swoich dochodów. Polski Ład ma zwiększyć sprawiedliwość rozkładu obciążeń podatkowych i składkowych. Największym beneficjentem zmian mają być pacjenci i najmniej zarabiający. W tym sensie przepisy dotyczące kwoty wolnej i składki są nierozłączne, ponieważ tylko te dwa elementy łącznie zapewnią realizację zakładanych celów.

Jaki jest w tej chwili bilans tych zmian?

Saldo dla całości sektora finansów publicznych to minus 2 mld zł, z czego dla budżetu państwa minus 6,6 mld zł, dla jednostek samorządu terytorialnego minus 11,3 mld zł, a dla NFZ plus 16 mld zł. Realny skutek dla samorządów będzie jednak kilkukrotnie mniejszy. Zapewni to reforma zasad ich finansowania przygotowywana teraz przez Ministerstwo Finansów.

Mamy kwotę wolną 30 tys. zł, mamy zmiany w składce zdrowotnej, ale jest też ulga dla klasy średniej. W jakim ostatecznie wariancie?

W wariancie, który sprawia, że między ok. 6600 a 11 000 zł podatnik na umowie o pracę nie traci, czyli płaci podatek na tych samych zasadach co w zeszłym roku.

A co z resztą tych, którzy zarabiają podobnie?

W przypadku działalności gospodarczej ulga dla klasy średniej nie znajdzie zastosowania.

A co będzie dla nich?

Dla przedsiębiorców przygotowany został pakiet ulg podatkowych, a także szersze otwarcie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz znaczne poszerzenie estońskiego CIT. U osób rozliczających się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia skomplikowanych i czasochłonnych rozliczeń podatkowych. Zależy nam, żeby jak najwięcej podatników, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, rozważyło możliwość zmiany sposobu opodatkowania na metodę uproszczoną. W branżach, w których pojawia się istotny czynnik ryzyka, wybór powinien paść na estoński CIT, a tam, gdzie ryzyko jest niewielkie – na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Rozmawiał Grzegorz Osiecki
Współpraca Anna Ochremiak
O pakiecie uszczelniającym w ramach Polskiego Ładu – B2