„Na straży niskich cen – taryfy 2021” – tak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reklamowało wczorajszą konferencję w sprawie nowych cen za wodę i ścieki. W tle trwa konflikt z władzami samorządowymi, które zarzucają krajowemu regulatorowi, że ten działa w sposób polityczny. Niewykluczone, że niektóre spory będą musiały rozstrzygnąć sądy.
Z danych przekazanych przez Wody Polskie wynika, że na ponad 2,5 tys. nadesłanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe wniosków taryfowych 798 nie uzyskało pozytywnej decyzji zatwierdzającej taryfę, a 177 zostało odrzuconych z powodu braków formalnych. A to jeszcze nie koniec, bo ponad 600 wniosków jest nadal analizowanych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW).