Plany Łukasiewicza i PGZ przewidują kooperację w programach rakietowych, amunicyjnych, pancernych, obrony przeciwlotniczej i C4 (dowodzenia, kierowania, łączności i informatyki), rozwiązań dla cyberbezpieczeństwa, platform lotniczych oraz specjalistycznych platform bezzałogowych.

Współpraca ma polegać przede wszystkim na wspólnej realizacji przedsięwzięć, projektów lub programów związanych z inicjowaniem i wdrażaniem nowo opracowanych technologii.

Reklama

"Łukasiewicz od dwóch i pół roku, a instytuty wchodzące w jego skład od wielu lat pracują nad rozwiązaniami dla polskiej obronności i bezpieczeństwa" – powiedział wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Michał Janasik, cytowany w komunikacie ŚBŁ. "Jako sieć 32 instytutów Łukasiewicz jest doskonałym partnerem do realizacji prac badawczo-rozwojowych na potrzeby obronne. Posiadamy wyjątkowe kompetencje i rozwiązania na rzecz rozwoju obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach wszystkich naszych czterech kierunków działalności: inteligentnej i czystej mobilności, transformacji cyfrowej, zrównoważonej gospodarce i energii oraz zdrowiu" – dodał.

"Partnerstwo z Siecią Badawczą Łukasiewicz to kolejny krok, który pozwoli nam na zwiększenie tempa realizowanych prac badawczo-rozwojowo-wdrożeniowych w kluczowych dla nas obszarach – techniki rakietowej, systemów wsparcia łączności i dowodzenia, a także autonomicznych platform, zarówno lądowych, nawodnych, jak i powietrznych" – ocenił prezes PGZ Sebastian Chwałek.

Zgodnie z porozumieniem Łukasiewicz i PGZ mają się wzajemnie wspierać w działalności badawczo-rozwojowej i w sprzedaży finalnych produktów. W tym celu obie organizacje planują powołać komitet sterujący oraz grupy robocze, przypisane do konkretnych działań.

Łukasiewicz to sieć instytutów prowadzących działania badawcze i wdrożeniowe w obszarach takich jak zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia, inteligentna mobilność oraz transformacja cyfrowa. Oferuje biznesowi system "rzucania wyzwań" - 4,5 tys. naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze.

Polska Grupa Zbrojeniowa skupia kilkadziesiąt zakładów zajmujących się produkcją, serwisem i remontami oraz pracami badawczymi w sektorze obronnym.