Szefowa MRiPS zapewniła w Telewizji Republika, że rząd cały czas monitoruje wdrażanie Polskiego Ładu. "Przy tak wielkiej reformie podatkowej cały czas potrzebny jest monitoring i ewentualne wdrażanie czy dointerpretowanie pewnych przepisów, aby intencja, która im przyświecała, była dobrze realizowana" - stwierdziła Maląg.

Na pytanie o to, jakie korekty są rozważane, minister rodziny odparła: "na pewno przyglądamy się temu, aby jasno dointerpretować odprowadzanie kwoty wolnej od podatku, jeśli osoby pracują w więcej niż jednym miejscu na umowie o pracę".

Poinformowała też, że rząd pracuje nad korzystniejszymi rozwiązaniami dla emerytów, którzy mają emerytury wyższe niż 1920 zł.

Reklama

Maląg przekazała też aktualne dane dotyczące liczby złożonych wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy. Do tej pory wpłynęło ponad 275 tys. wniosków o wypłatę świadczenia. "Jest to kolejne wsparcie dla rodzin, kolejna inwestycja w rodzinę, program skrojony na miarę potrzeb. Badania nam pokazały, że potrzebne jest dodatkowe wsparcie, by nasza kompleksowa polityka prorodzinna sprzyjała temu, by młodzi ludzie podejmowali decyzje o założeniu lub powiększeniu rodziny" - powiedziała szefowa MRiPS.

Od 1 stycznia można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę rodzinnego kapitału opiekuńczego. Nowe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.