"Zlikwidowanie WIBOR w stosunku do kredytów hipotecznych to nie jest propozycja, która pojawiła się pod wpływem obecnej sytuacji bardzo trudnej. […] Unia Europejska od 2020 roku wskazywała, że stawka referencyjna powinna być skonstruowana inaczej. Banki miały czas na dostosowanie tej stawki do warunków, jakie Unia Europejska wskazywała. Nie zrobiły tego. W związku z tym dzisiaj dajemy bankom w zasadzie ostateczny czas do końca roku na wypracowanie stawki opartej o realne stopy procentowe przy pożyczkach międzybankowych, a nie deklarowane, jak jest w dzisiejszym WIBOR-ze. To jest ta różnica" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

"Oczywiście, jeżeli nie dojdzie do takiego konsensusu w sektorze bankowym, to od 2023 r. zastosujemy tę stawkę referencyjną Polonia" - dodał.

Stawka referencyjna Polonia wyznaczana jest jako średnia (ważona wolumenem poszczególnych transakcji) oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych na termin O/N w danym dniu roboczym do godziny 16:30.

Reklama

Jak podkreślił minister, dzisiaj jest ona o kilka dziesiątych procenta niższa niż obecnie stosowane stawki, co mogłoby przełożyć się na obniżenie rat kredytów hipotecznych. Byłoby to - jak podał - około 9 tys. przy kredycie hipotecznym około 300 tys. przy okresie kredytowania ok. 20 lat.

Zaznaczył jednak, że rząd liczy na to, iż sektor bankowy osiągnie porozumienie i nie będzie konieczności wprowadzania stawki Polonia.

"Tego typu stopy referencyjne ustalane są przez sektor bankowy, tak działa sektor bankowy na świecie. Jako pewną ewentualność przewidujemy wskazanie w ustawie stopy referencyjnej, gdyby banki do takiego kompromisu nie doszły. W związku z tym jest czas kilku miesięcy na to, żeby taką propozycję wypracować" - podkreślił.

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zaproponował czteropunktowy plan, którego celem jest poprawa sytuacji kredytobiorców posiadających zadłużenie w PLN; przewiduje on m.in. odejście od 1 stycznia 2023 r. od posługiwania się stawką WIBOR i zastąpienie jej stawką depozytów overnight, oraz wsparcie kredytobiorców trudnej sytuacji.