Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -20,3 pkt wobec -19,9 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -8,1 pkt wobec -8,3 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -19,2 pkt wobec -15,6 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -3,6 pkt wobec -4,2 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -23,2 pkt w sierpniu wobec -22,8 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w sierpniu br. 95,9 pkt wobec 94,4 pkt w poprzednim miesiącu.

Reklama
Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w strefie euro wyniósł 97,6 pkt w sierpniu br. wobec 98,9 pkt w poprzednim miesiącu, podała Komisja Europejska (KE).
Konsensus rynkowy wynosił 97,6 pkt.
Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro w sierpniu br. wyniósł 108 pkt wobec 107,2 pkt miesiąc wcześniej.