Reklama

Z uwagi na aktualne warunki gospodarcze, implementacja postulatu podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych zostanie opóźniona. Minister Finansów Andrzej Domański, wyjaśnił w programie "Graffiti", że pomimo wcześniejszych zapowiedzi wyborczych, realizacja tego celu w najbliższym roku nie jest możliwa.

Współpraca z NBP kluczowa?

Podczas rozmowy poruszono również kwestię wniosku o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu oraz możliwego spotkania między Adamem Glapińskim a Donaldem Tuskiem. Minister Domański podkreślił, że nie może przewidzieć, czy do takiego spotkania dojdzie, zaznaczając jednocześnie, że współpraca pomiędzy Ministerstwem Finansów a NBP jest kluczowa dla zapewnienia stabilności finansowej Polski.

Zwrócił uwagę, że mimo medialnej uwagi, sytuacja ta nie wpłynęła znacząco na stabilność rynków finansowych.

Euro? Nie ma tematu. Kwota wolna? Później

W kontekście dyskusji na temat ewentualnego przyjęcia Polski do strefy euro, minister Domański stwierdził, że Polska obecnie nie spełnia wymaganych kryteriów konwergencji, a sama dyskusja na ten temat nie jest aktualnie priorytetem.

Odnosząc się do kwoty wolnej od podatku, minister przyznał, że choć zobowiązany jest do przedstawienia scenariuszy realizacji tego zobowiązania, implementacja zostanie odroczona. Wskazał, że obecna sytuacja międzynarodowa i wzrost wydatków na obronność wpływają na możliwości budżetowe kraju. Dodał, że rząd kontynuuje realizację innych obietnic wyborczych, takich jak zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli oraz inwestycje w służbę zdrowia.