"Nie planuję nowelizacji ustawy budżetowej. Jeśli chodzi o wpływy z VAT, to podejmiemy kolejne działania uszczelniające system podatkowy, o których będzie mówił szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Wiemy, że dziura vatowska odziedziczona po poprzednikach wciąż jest, chciałbym wdrożyć KSeF, żeby domknąć szczelność systemu, ale bez wywracania do góry nogami obrotu gospodarczego. Będziemy starali się zrealizować wpływy z VAT, ale dużo będzie tutaj zależało od koniunktury gospodarczej" - powiedział Domański w rozmowie z portalem.

"Jestem optymistą, jeśli chodzi o polską gospodarkę w tym roku. Prognoza Komisji Europejskiej zakładająca wzrost polskiego PKB w 2024 r. na poziomie 2,7 proc. jest niższa niż nasze założenia. Trzymam się prognozy, w której polska gospodarka w tym roku rośnie o 3 proc., a może nawet więcej. Tutaj musimy jednak zobaczyć, co stanie się z konsumpcjąprywatną. Na pewno cieszy nas, że drgnęły inwestycje. Jestem też umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o realizację tegorocznych dochodów z VAT i całego budżetu" - dodał minister.

W końcu stycznia br. Domański mówił, że nowelizacja ustawy budżetowej jest potencjalnie możliwa, a o tym, kiedy mogłaby ona mieć miejsce, rząd zadecyduje w najbliższych miesiącach.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano dochody na poziomie 682,38 mld zł (ich realizacja po styczniu sięgnęła 9 proc.), a wydatki - na 866,38 mld zł (po styczniu zrealizowano je w 5,5 proc.); tym samym deficyt budżetu ustalono na nie więcej niż 184 mld zł (po styczniu w budżecie odnotowano 13,68 mld zł nadwyżki).

Reklama

(ISBnews)