Jak wskazało w środę BIEC, o spadku wskaźnika WPI zadecydowały głównie opinie konsumentów oraz przedstawicieli producentów na temat kształtowania się cen w najbliższej przyszłości. "Szacowany za czerwiec br. wzrost inflacji powinien mieć charakter krótkookresowy" - czytamy w środowym komunikacie.

Analitycy zaznaczyli, że odsetek konsumentów spodziewających się szybszego niż dotychczas wzrostu cen w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zmniejszył się o blisko połowę - z 55 proc. w kwietniu br. do 26 proc. w czerwcu br. Przybyło natomiast osób spodziewających się wolniejszego wzrostu cen. "Konsumenci deklarują ograniczenie swych wydatków na rzecz wzrostu oszczędności. Postawy takie nie będą sprzyjały utrwalaniu tendencji inflacyjnych" - ocenili.

BIEC zwróciło uwagę, na niewielkie zmiany w ciągu ostatniego miesiąca, jakie "zaszły po stronie oczekiwań inflacyjnych wyrażanych przez przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych". Odsetek tych, którzy w najbliższym czasie planują podnosić ceny na swe wyroby zrównał się z odsetkiem tych, którzy ceny te zamierzają obniżać. "Dla porównania, na początku roku przewaga firm planujących podwyżki nad odsetkiem firm zamierzających obniżki cen sięgała blisko 20 punktów procentowych" - zaznaczono.

Podobne nastroje panują wśród przedsiębiorstw usługowych, pomimo, że w ostatnim czasie to właśnie ceny usług przyczyniły się do wzrostu wskaźnika inflacji mierzonego CPI - zauważyło BIEC. Większość ankietowanych menadżerów firm sektora usługowego deklaruje obniżki cen na oferowane usługi. "Wyjątek stanowią przedstawiciele branży hotelarskiej i gastronomii, gdzie połowa z nich zamierza podnieść ceny a połowa obniżyć" - wskazali eksperci. Ich zdaniem oczekiwania wzrostu cen w tej branży mogą mieć jednak charakter sezonowy, związany ze zwiększonym popytem w okresie wakacji.

W ocenie BIEC "niewielkie wahania kursu złotego" względem euro i dolara powinny pozostać bez większego wpływu na ceny importu. "Większe znaczenie dla kształtowania się cen towarów i surowców importowanych mogą mieć w najbliższej przyszłości okresowe braki w zaopatrzeniu spowodowane przerwami w produkcji w konsekwencji pandemii" - prognozują eksperci. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ drag/