Wynika to z ministerialnych pism skierowanych do Izby Wydawców Prasy oraz do Polskiej Izby Książki.
Prezes IWP zwrócił się do ministra finansów z prośbą o wsparcie rynku prasy w związku ze stratami spowodowanymi pandemią COVID-19. Takim wsparciem byłoby wprowadzenie 0 proc. VAT na gazety i czasopisma.
Obecnie gazety, zarówno papierowe, jak i w formie elektronicznej (np. Dziennik Gazeta Prawna i jej wydanie elektroniczne, czyli eDGP), są ze stawką 8 proc. VAT. Z kolei do czasopism specjalistycznych (zdefiniowanych w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT) stosuje się dwie stawki: 5 proc. i 8 proc. Standardem jest 8-proc. VAT, natomiast stawką 5-proc. są objęte drukowane czasopisma regionalne i lokalne.