Jak podało w czwartek BIEC, spośród ośmiu składowych Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury pięć działało w kierunku jego wzrostu, dwie - spadku, a wpływ jednej był neutralny. "Pomimo, że część składowych wskaźnika powróciła do wartości sprzed pandemii, to zarówno wartość tych składowych, jak i całego wskaźnika znajdują się znacznie poniżej długookresowego trendu rozwojowego" - zaznaczyli eksperci w informacji prasowej.

Jak podano, w styczniu br. tempo napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw się poprawiło. "Dotyczyło to zarówno zamówień realizowanych na rynek krajowy, jak i zamówień pochodzących od zagranicznych odbiorców" - wskazano.

Według ekonomistów poprawa "ma na razie charakter względny", bo wciąż przeważają firmy, w których zamówienia nadal kurczą się, "jednak z miesiąca na miesiąc grupa ta zmniejsza się". Spośród 22 branż w siedmiu odnotowano przewagę tych firm, gdzie zamówienia rosną. W przypadku zamówień realizowanych na eksport "zaledwie w czterech branżach przeważają przedsiębiorstwa z rosnącym napływem zamówień".

Reklama

W konsekwencji zwiększonej przedświątecznej produkcji w magazynach firm zmniejszył się poziom zgromadzonych zapasów wyrobów gotowych. "Spadek nie jest znaczący, jednak w najbliższych miesiącach pozwoli utrzymać wielkość produkcji na podwyższonym poziomie, nawet jeśli nie dopisze popyt" - zaznaczyli.

W ocenie BIEC wyższa produkcja sprzedana nie przełożyła się dotąd na poprawę sytuacji finansowej firm ani na oceny menadżerów na temat ogólnej sytuacji w ich przedsiębiorstwie i w całej gospodarce. "Oceny stanu finansów wyrażane przez menadżerów w styczniu pozostały na poziomie grudnia ubiegłego roku, a ich poziom nie powrócił do wartości sprzed pandemii" - wskazano.

Dodano, że oceny ogólnej sytuacji w firmach oraz w całej gospodarce są "nieco gorsze niż przed miesiącem i daleko gorsze niż przed pandemią". Wpływa na to m.in. "poczucie niepewności co do rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach".