Jak pokazuje wykres statista.com opracowany na bazie danych FAO, od czasu inwazji Rosji na Ukrainę ceny podstawowych produktów spożywczych wyraźnie wzrosły, kontynuując trwającą od 2020 r. tendencję wzrostową w trakcie pandemii Covid-19.

W przeszłości podobne wzrosty cen żywności prowadziły do niepokojów społecznych, głównie w krajach rozwijających się, a nawet zbiegły się z Arabską Wiosną w 2011 roku.

Obecny poziom cen żywności przewyższa nawet szczyty obserwowane w latach 2011 i 2008, kiedy ceny żywności i innych produktów gwałtownie wzrosły, powodując zamieszki w kilku krajach afrykańskich, a także w Bangladeszu, Haiti, Indonezji i Jemenie.

Teraz Human Rights Watch ostrzega, że kryzys żywnościowy może ponownie dotknąć Afrykę Północną i Bliski Wschód, ponieważ kilka krajów w regionie jest głównymi importerami rosyjskich lub ukraińskich produktów spożywczych. Jak twierdzi cytowany przez statista.com Chris Barrett, profesor ekonomii z Cornell University, ryzyko wybuchu społecznego niezadowolenia znów znajduje się na bardzo wysokim poziomie, co już widać w niektórych częściach świata. Na początku marca w Iraku doszło do protestów na tle cen żywności.

Reklama
ikona lupy />
FAO World Food Price Index / statista.com