W 2021 r. po raz kolejny wzrosła liczba korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego. Przysługuje ono osobie, która zrezygnowała z pracy z uwagi na konieczność zapewnienia opieki niepełnosprawnemu członkowi rodziny. Z danych przekazanych DGP przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) wynika, że w 2021 r. takich opiekunów było 191 tys. (w 2020 r. było ich 164,1 tys.), a jeśli weźmie się pod uwagę tylko IV kw. ub.r. - 203 tys.
W tym samym czasie z 31,8 tys. do 22 tys. zmniejszyła się liczba osób, którym gminy wypłacały specjalny zasiłek opiekuńczy. Jest on dla opiekunów znacznie mniej korzystny niż świadczenie pielęgnacyjne (patrz: infografika).
Treść całego artykułu można przeczytać w środowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.