Poniżej szczegóły:

IX 2022
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 15 861 -27,8 22,8
Mieszkania oddane do użytkowania 21 460 1,6 16,5
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 22 089 -19,4 2,6
I-IX 2022
liczba rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 164 758 -23,8
Mieszkania oddane do użytkowania 166 992 1,8
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 236 877 -7,2

(PAP Biznes)