Poniżej szczegóły:

    I 2023  
  liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 9.446 -19,9 -4,0
Mieszkania oddane do użytkowania 18.244 9,1 -25,1
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 15.189 -32,5 -24

(PAP Biznes)