Przez ostatnie trzy miesiące cena gazu ziemnego w Europie spadła o połowę i w minionym tygodniu, po raz pierwszy od sierpnia, znalazła się poniżej 30 euro/MWh. Głównym powodem jest niższe od oczekiwań zużycie, na co decydujący wpływ ma dość łagodna dotychczas zima.

„Zużycie gazu utrzymuje się znacznie poniżej normalnego poziomu, co w połączeniu z niezakłóconymi dostawami LNG oraz rurociągami oznacza, że wypełnienie magazynów gazu jest znacznie powyżej średniej dla tej pory roku” – ocenił Tom Marzec-Manser z firmy ICIS w wypowiedzi dla „Financial Times”.

Treść całego tekstu można przeczytać w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.

Reklama