Przyrost naturalny to różnica pomiędzy liczbą żywych urodzeń, a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza, że rodzi się więcej osób, niż umiera, zaś ujemny, że jest odwrotnie.

Wiceminister RiPS była pytana we wtorek w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma - Dziewiąta" m.in. o opracowany przez rząd projekt Strategii Demograficznej 2040.

Reklama

"W krótkiej perspektywie czasu, mówię o najbliższych 20 latach, na pewno liczba ludności będzie spadać. To efekt trendów demograficznych, na które już nie mamy wpływu bo przyszłe mamy już się urodziły i ich nie przybędzie" – powiedziała.

"W długiej perspektywie, czyli kolejnego pokolenia, jeżeli uda nam się zwiększyć dzietność w sposób znaczący, to możemy doprowadzić do wzrostu liczby urodzeń. Czy będzie przybywać liczby ludności, to jeszcze zależy od zgonów" – dodała wiceminister.

Wskazała, że liczba zgonów rośnie. "I liczba zgonów będzie nam rosnąć, dlatego, że wymiera pokolenie, które urodziło się w wyżu powojennym, a przypomnę, że wtedy rodziło się dwa razy więcej dzieci niż dzisiaj. To są różnice potężne. Ujemny przyrost naturalny będzie w Polsce duży przez najbliższe lata" – stwierdziła wiceminister.

Podkreśliła, że przygotowywane w Strategii Demograficznej 2040 rozwiązania mają zlikwidować bariery, które powodują, że młodzi ludzie rezygnują, bądź odkładają decyzje prokreacyjne.

"Jeśli chodzi o kwestie kulturowe, to nie jest w Polsce tak źle. Z naszych badań wynika, że przywiązanie do wartości rodzinnych w Polsce jest bardzo duże. To dobry fundament i to nas cieszy. Ale można powiedzieć, że ogólnie trendy idą w poprzek" – wskazała Socha.

Zaznaczyła jednocześnie, że oczywiście nikt nie chce nikogo do niczego namawiać ani zmuszać. "Każdy człowiek ma wolny wybór i swoje plany życiowe może realizować tak jak chce. Ale ważne jest też, by pokazywać alternatywy do promowanych w mediach, indywidualistycznych trendów" – dodała.

Wskazała, że zidentyfikowano 10 obszarów i wyzwań, z którymi należy się zmierzyć, by skutecznie wpływać na dzietność w Polsce. Cztery priorytetowe to kwestie polityki mieszkaniowej, opieki nad małymi dziećmi – szczególnie do lat trzech, zdrowia i rynku pracy.

"Z naszych badań wynika, że kwestie mieszkaniowe i stabilności zatrudnienia to najważniejsze czynniki wpływające na decyzje" - zaznaczyła.

Rząd w ubiegłym tygodniu zaprezentował projekt Strategii Demograficznej 2040. Przewiduje ona m.in. ochronę rodziców małych dzieci przed zwolnieniem, realizację programów mieszkaniowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie i utworzenie centrum zajmującego się zdrowiem prokreacyjnym. Projekt strategii został skierowany do konsultacji społecznych, które potrwają trzy miesiące.