W 2021 r. ogólna oczekiwana długość życia w całej Wspólnocie wyniosła 80,1 lat. W ubiegłym oczekiwania co długowieczności Europejczyków wzrosły do 80,7 lat.

W których krajach UE ludzie żyją najdłużej?

Z danych Eurostatu wynika, że w 14 państwach Unii Europejskiej przewidywana długość życia jest powyżej średniej dla całej Wspólnoty. W 2022 r. w czterech była na poziomie 83 lat lub więcej. Najlepsza jest Hiszpania (83,2 lata). Kolejne są Szwecja (83,1 lat) oraz Włochy i Luksemburg (oba po 83 lata).

Reklama

Na drugim krańcu zestawienia znalazły się Rumunia (75,3), Łotwa (74,8) i Bułgaria (74,3).

W których regionach ludzie żyją najdłużej?

Wśród regionów, gdzie żyje się najdłużej, zdecydowanie dominują hiszpańskie. W pierwszej dziesiątce miejsc z największą oczekiwaną długością życia znalazło się aż siedem regionów z Półwyspu Iberyjskiego. Na szczycie listy znalazł się Hiszpański region Comunidad de Madrid, gdzie w 2021 r. przeciętna długość życia szacowana była na 85,4 lat. Kolejne były: hiszpański Comunidad Foral de Navarra (84,8), fiński region Wyspy Alandzkie (84,6), hiszpański Castilla y León (84,3), włoski Provincia Autonoma di Trento (84,2), oraz szwedzki Stockholm (84,1). Pierwszą dziesiątkę dopełniły kolejne cztery regiony z Hiszpanii.

Pięć ostatnich pozycji w rankingu, z najkrótszą oczekiwaną długością życia, zajmują regiony Bułgarii: Severoiztochen (71,2 lat), Yugoiztochen (71), Severna i yugoiztochna (70,6), Severen tsentralen (70,4), i Severozapaden (69,7).

Kobiety żyją dłużej

Z danych Eurostatu wynika, że w 2021 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej średnia długość życia kobiet wyniosła 82,9 lat i była o 5,7 roku dłuższa niż mężczyzn, dla których oczekiwania co do średniej długości życia wynosiły 77,2 lat.

Oczekuje się, że kobiety będą żyły dłużej we wszystkich 242 regionach, dla których dostępne są dane.

Największe różnice w długości życia kobiet i mężczyzn w regionach

Największe zróżnicowanie w długości życia obu płci odnotowano na Łotwie, gdzie oczekiwana długość życia kobiet była o 9,8 lat wyższa. Najmniejsze zróżnicowanie zaobserwowano we francuskim regionie Majotta, gdzie średnia długość życia kobiet była o 2,3 roku dłuższa niż mężczyzn.

Najwyższa oczekiwana długość życia kobiet wystąpiła w hiszpańskim regionie stołecznym Comunidad de Madrid (88,2 lat), a następnie w pięciu innych regionach Hiszpanii – Comunidad Foral de Navarra (87,6 lat), Castilla y León (87,5 lat), Kantabria ( 87,1 lat), Galicji i País Vasco (oba 87,0 lat). Poza Hiszpanią najwyższe poziomy średniej długości życia kobiet odnotowano w Rodanie-Alpach we Francji i Provincia Autonoma di Trento we Włoszech (86,7 lat w obu przypadkach).

Najwyższą średnią długość życia mężczyzn w 2021 r., wynoszącą 82,8 lat, odnotowano w autonomicznym regionie wyspiarskim Wyspy Alandzkie (Finlandia). Kolejne najwyższe poziomy odnotowano w dwóch regionach Hiszpanii, Comunidad de Madrid (82,2 lat) i Comunidad Foral de Navarra (81,9 lat) oraz w dwóch szwedzkich regionach: Sztokholmie (82,1 lat) i Småland med öarna (81,9 lat).

Oczekiwana długość życia w Polsce

W Polsce średnia oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w 2022 r. była na poziomie 77,4 lat, czyli znaczenie poniżej średniej UE.

Żaden region nie zdołał się wybić ponad średnią UE. Z najnowszych dostępnych danych Eurostatu dla regionów za 2021 r. wynika, że w Polsce najdłużej żyją mieszkańcy Małopolski, gdzie w 2021 r. oczekiwana długość życia wynosiła 77,1 lat, przy średniej dla całej UE w tym roku na poziomie 80,1 lat. Na drugim miejscu znalazł się region Warszawski stołeczny (76,8 lat).

W Polsce najkrócej żyją mieszkańcy w regionie mazowieckim regionalnym (74,4 lat), woj. lubuskim (74,5) i woj. łódzkim (74,7).