Obecnie pierwsze trzy państwa to Japonia, gdzie 65 lat lub więcej ma ponad 30 proc. Kolejne są państwa Europy - Włochy i Finlandia z udziałem seniorów w populacji na poziomie odpowiednio 24,9 proc. i 23,9 proc. w 2024 roku pierwszą ósemkę zdominowały państwa europejskie.

Do 2050 roku sytuacja ma ulec zmianie. Jak pokazuje wykres ststista.com, w połowie wieku to w Azji będzie najwięcej starych ludzi. Według szacunków najwyższy odsetek osób w wieku 65 lat i starszych do 2050 r. będzie w Hongkongu, Korei Południowej i Japonii.

Japonia słynie ze starszej populacji i obecnie znajduje się na szczycie listy. Natomiast inne gospodarki azjatyckie znajdują się w trakcie znaczących zmian, ponieważ w ciągu ostatnich dziesięcioleci oczekiwana długość życia szybko się poprawiła i nadal rośnie.

Oczekuje się, że do 2050 r. około 40 procent populacji Hongkongu, Korei Południowej i Japonii będzie miało 65 lat i więcej, co stanowi ogromną różnicę w porównaniu z poziomami obserwowanymi obecnie w regionach wysoko rozwiniętych, gdzie odsetek osób starszych będzie na poziomie zaledwie 20 proc.

Reklama
ikona lupy />
Odsetek osób w populacji w wieku 65 lat lub więcej w larach 2024 i 2050 / Forsal.pl