GUS opublikował nową tablicę średniej długości życia. Oczekiwana długość życia osób we wszystkich grupach wiekowych wydłużyła się. Najdłużej pożyją osoby, które mają mniej niż 45 lat. W porównaniu do szacunków z poprzedniego roku osoby w wieku od 30 do 45 lat będą żyły średnio minimum 12 miesięcy dłużej.

Oczekiwana długość życia osób, które osiągnęły wiek 65 lat, wydłużyła się o ponad osiem miesięcy rdr. W przypadku osób w przedziale wiekowym 60-64 lat oczekiwana dalsza długość życia wzrosła średnio o 9,5 miesiąca.