"Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił finansowania w wysokości 600 milionów euro dla Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzmocnienia polskiej gospodarki. Inwestycje finansowane z tych funduszy mają na celu pobudzenie rozwoju cyfrowego i gospodarczego, i uzupełnią środki pochodzące z dotacji Unii Europejskiej" – podało Ministerstwo Finansów.

Dodatkowe pieniądze

Resort poinformował, że finansowanie EBI uzupełni dotacje UE pozyskane przez Polskę oraz środki z funduszy sektora publicznego i prywatnego. Resort dodał, że "ta współpraca pozycjonuje EBI jako ważną instytucję wspierającą skuteczne wykorzystanie unijnych funduszy".

Reklama

"Ta umowa jest strategicznie zgodna z celami wspierania innowacji, promowania rozwoju inteligentnej gospodarki, tworzenia nowych możliwości zatrudnienia i wzmacniania konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej" – powiedziała, cytowana w komunikacie, wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. Jak dodała, priorytetowym celem EBI jest wspieranie gospodarek krajów członkowskich UE, a "podpisanie kolejnej znaczącej umowy z Rzeczpospolitą Polską umacnia silną pozycję Polski wśród naszych największych klientów".

MF podało, że inicjatywa stanowi kontynuację wcześniejszych wspólnych działań: współfinansowania funduszy UE na okres 2007-2013 oraz na okres 2014-2020. Dodało, że jest ona „potwierdzeniem stałego zaangażowania EBI w rozwój gospodarczy i społeczny Polski”.

Długoterminowe finansowanie i pomoc ekspercka

"Umowa ta, jest kolejnym przykładem naszej doskonałej współpracy. Inwestycje w ramach projektu będą w długim okresie stanowić o konkurencyjności naszej gospodarki. Bank nie tylko zapewnia długoterminowe finansowanie, lecz również dostarcza pomoc ekspercką, co jest kluczowe w procesie przygotowywania projektów" – powiedział, cytowany w komunikacie, minister finansów Andrzej Domański.

Z komunikatu wynika, że umowa będzie odgrywać "zasadniczą rolę we wspieraniu badań i rozwoju, wzmacnianiu infrastruktury przyjaznej dla innowacji oraz wzbogacaniu wiedzy i umiejętności w Polsce". MF podało także, że celem EBI jest działanie na rzecz eliminacji ograniczeń finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie banku ma przyczynić się również do zrównoważonego rozwoju poprzez inwestycje wspierające ochronę środowiska, różnorodność biologiczną, rozwój ekosystemów.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją UE udzielającą długoterminowych pożyczek, należącą do państw członkowskich UE. EBI udziela długoterminowego finansowego wsparcia znaczącym inwestycjom, przyczyniając się do osiągania celów Unii Europejskiej.

autor: Marek Siudaj