Z naszych ustaleń wynika, że na wczorajszym spotkaniu w MF wstępnie ustalono cztery zasady, jakimi obie strony – rząd i samorządy – mają się kierować przy reformie systemu. Pierwsza to zapewnienie bilansowania i stabilności dochodów JST. Druga – oparcie funkcjonowania JST na ich dochodach własnych, w tym PIT i CIT. Po trzecie, umówiono się, że wspólnie z samorządami zostaną ustalone nowe kryteria podziału tych środków. Wreszcie po czwarte, ma zostać wprowadzona elastyczność finansowania potrzeb samorządu.

– Chodzi o dostosowanie do różnych potrzeb różnych jednostek, mowa nawet o kategoryzacji samorządów, co w praktyce mogłoby oznaczać np. różnicowanie udziałów w PIT w zależności od sytuacji poszczególnych JST – twierdzi rozmówca DGP.

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.