"W lutym planowany jest jeden przetarg sprzedaży obligacji (7 lutego) i jeden przetarg zamiany obligacji (21 lutego), na którym będą odkupywane obligacje zapadające w 2019 r., jak również obligacje zmiennoprocentowe zapadające w styczniu 2020 r."- napisał Nowak w komentarzu do planów podaży papierów skarbowych. 

Dodał, że w grudniu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 0,7 mld zł.

"Wzrost zadłużenia był wypadkową wzrostu zaangażowania ze strony krajowych inwestorów pozabankowych (o 0,9 mld zł) i banków (o 0,5 mld zł) oraz spadku zadłużenia wobec nierezydentów (o 0,7 mld zł). W całym 2018 roku inwestorzy krajowi powiększyli swoje portfele obligacji skarbowych o 37 mld zł, podczas gdy zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych spadło o 11,3 mld zł" - czytamy dalej.

Ministerstwo Finansów podało dziś, że zorganizuje w lutym jeden przetarg obligacji skarbowych, oferując na nim papiery o łącznej wartości 3-6 mld zł, mld zł a także jeden przetarg zamiany.

>>> Czytaj też: O ile wzrośnie PKB Polski w 2019 roku? Oto prognozy analityków