"Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto na koniec maja wyniósł 73 proc. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 66 mld zł. Podobnie jak to miało miejsce w maju, w związku z wysokim stopniem sfinansowania potrzeb pożyczkowych i komfortową sytuacją płynnościową budżetu obydwa przetargi organizowane w czerwcu będą przetargami zamiany" - napisał Nowak.

"W kwietniu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 0,9 mld zł jako wypadkowa wzrostu zaangażowania ze strony krajowych inwestorów pozabankowych (o 4,4 mld zł) oraz spadku zadłużenia wobec banków krajowych (o 1,1 mld zł) i inwestorów zagranicznych (o 2,3 mld zł)" - dodał.

MF nie planuje przeprowadzać w czerwcu przetargów sprzedaży obligacji - podano w komunikacie. Przetargi zamiany obligacji są planowane na 13 i 27 czerwca.

Na przetargu zamiany 13 czerwca MF sprzeda obligacje OK0521, PS1024, WZ0525, WZ0528, DS1029, a odkupi PS0719, DS1019, WZ0120, PS0420.

Na przetargu zamiany 27 czerwca resort finansów sprzeda obligacje OK0521, PS1024, WZ0525, WZ0528, DS1029, a odkupi PS0719, DS1019, WZ0120, PS0420.

MF nie planuje przetargów sprzedaży bonów skarbowych.