Grupa w projekcie wskazuje, że wynik posiedzenia Rady Europejskiej jest "ogólnie pozytywny" i z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez szefów państw i rządów funduszu odbudowy w celu ożywienia gospodarki.

Frakcja wyraża ubolewanie z powodu cięć w przydziale środków na wspólną politykę rolną (WPR). Deklaruje też gotowość do przyspieszenia przyjęcia programów budżetu UE na lata 2021–2027 i funduszu odbudowy tak, żeby wieloletnie ramy finansowe zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r.

Europosłowie EKR podkreślają, że negocjacje międzyinstytucjonalne powinny obejmować zarówno podział budżetu UE na lata 2021-2027, jak i podział funduszu odbudowy. Wskazują, że Parlament ze względu na znaczenie "przejrzystości, demokracji i odpowiedzialności" musi być w pełni zaangażowany w ustanowienie i wdrażanie funduszu odbudowy oraz w operacje zaciągania i udzielania pożyczek.

"EKR chciał pokazać jak zwykle własną odrębność, własne spojrzenie. Nie chcemy śpiewać w chórze" - powiedział PAP w środę europoseł PiS Ryszard Czarnecki, komentując fakt tego, że jego grupa przygotowała własny projekt.

Reklama

Parlament Europejski zajmie się w czwartek na specjalnej sesji plenarnej porozumieniem ws. unijnych finansów wypracowanym przez szefów państw i rządów. Europosłowie przeprowadzą debatę i przyjmą rezolucję oceniającą wynik Rady Europejskiej. Posiedzenie, które zacznie się o godz. 9.30, będzie przeprowadzone częściowo zdalnie. Rozpocznie się od wystąpienia przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

W PE powstał też innych projekt rezolucji, uzgodniony przez większość grup politycznych, ws. wieloletniego budżetu UE. Ośmiostronicowa rezolucja, która będzie stanowiskiem politycznym PE, została przygotowana przez frakcje: Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Socjalistów i Demokratów (S&D), Odnowić Europę, Zielonych oraz Zjednoczoną Lewicę Europejską (GUE).

Z dokumentu wynika, że PE ma z zadowoleniem przyjąć uzgodnienie przez szefów państw lub rządów funduszu odbudowy, wyrażając przy tym rozczarowanie zmniejszeniem wysokości dotacji. Parlament "nie akceptuje jednak porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w obecnym brzmieniu; jest gotów natychmiast rozpocząć konstruktywne negocjacje z Radą w celu ulepszenia wniosku" - czytamy.

W dokumencie eurodeputowani wyrażają też głębokie ubolewanie, że Rada Europejska "znacznie osłabiła wysiłki KE i Parlamentu Europejskiego na rzecz przestrzegania praworządności, praw podstawowych i demokracji w ramach wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy". Eurodeputowani wskazują, że chcą zakończenia prac nad proponowanym przez Komisję mechanizmem ochrony budżetu UE w przypadku systemowego zagrożenia unijnych wartości. "Aby był skuteczny, mechanizm ten powinien być uruchamiany +odwróconą większością kwalifikowaną+" - czytamy w tekście.

Ten dokument z uwagi na porozumienie wielu frakcji ma dużo większe szanse na przyjęcie niż propozycja EKR. Oba projekty zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.