Według MF, w drugim dniu nieformalnego szczytu ECOFIN ministrowie dyskutują o możliwości wspierania wzrostu gospodarczego dzięki bardziej efektywnej polityce podatkowej.

Jak podało MF, Kościński powiedział podczas szczytu, że "Polska popiera plany UE dotyczące wzmocnienia działań przyczyniających się do sprawiedliwego opodatkowania, w tym obejmujących walkę z unikaniem opodatkowania".

Ocenił, że skuteczna walka z oszustwami podatkowymi także w obszarze podatku VAT jest możliwa dzięki wymianie doświadczeń, dobrych praktyk, wiedzy i technologii. Wskazał, że "Polska realizuje to dzięki współpracy w ramach zainicjowanej przez nas koalicji państw popierających ideę TaxSolidarity (ang. - solidarności podatkowej)."

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) odpowiada w UE za trzy dziedziny: politykę gospodarczą, kwestie podatkowe i regulację usług finansowych. Na forum Rady zbierają się ministrowie gospodarki i finansów ze wszystkich państw członkowskich. W posiedzeniach uczestniczą też stosowni komisarze europejscy. Posiedzenia ECOFIN zwykle odbywają się raz w miesiącu.

Polecamy: RPO o piątce dla zwierząt: ustawa może wywołać falę odszkodowań. Obrońcy praw zwierząt chwalą rozwiązania