"Do 13 września 2020 roku podpisano z beneficjentami 68 989 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 483,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 295,1 mld zł, czyli 87,5 proc. całej puli" - czytamy w komunikacie.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 13 września 2020 roku złożono 152 838 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 794,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 492,5 mld zł, tj. 146,1 proc. funduszy na lata 2014-2020.

"Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 228,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 152,2 mld zł, co stanowi 45,1 proc. alokacji" - czytamy także.

Polecamy: Pandemia nadgodzin w pracy zdalnej. Cały świat pracuje więcej, ale czy efektywniej?