“Deficyt po wrześniu będzie prawdopodobnie na podobnym poziomie, ok. 13 mld zł. Wracamy na dobre tory gospodarcze, zobaczymy co się będzie działo w kolejnych miesiącach, jak będzie tak jak ostatnio to wpływy z podatków w ujęciu rok do roku będą na podobnym poziomie” - powiedział Kościński.

Deficyt budżetu państwa po sierpniu wyniósł 13,3 mld zł, o 3 mld zł mniej niż po lipcu.

Kościński zapewnił, że nie będzie potrzeby przeprowadzenia kolejnej nowelizacji tegorocznego budżetu.

“Nie planujemy kolejnej nowelizacji budżetu. Mamy z czego wspierać gospodarkę - z przewidzianych w budżecie 109 mld zł deficytu bardzo duża część jest przygotowana na inwestycje. Mamy również bardzo dużą poduszkę finansową - to obecnie ponad 120 mld zł. Z tegorocznego budżetu będziemy także finansować wydatki roku przyszłego. Finanse publiczne mają wystarczająco dużo rezerw, żeby pokryć konsekwencje pandemii w tym roku. Dużo trudniej odpowiedzialnie prognozować jaka sytuacja będzie w przyszłym roku” - powiedział szef resortu finansów.

Minister podkreślił, że planowany tegoroczny deficyt w wysokości 109 mld zł jest maksymalnym deficytem, ale nie oznacza, że tyle musi wynieść. Może być mniejszy.