"Deficyt budżetowy w nowelizacji […] ustawy budżetowej zaplanowaliśmy na […] 109 mld zł. Po październiku będzie to 13 mld zł mniej więcej, orientacyjnie. W listopadzie i w grudniu na pewno on jeszcze przyrośnie" - powiedział Morawiecki, odpowiadając wczoraj wieczorem na pytania użytkowników Facebooka.

Wcześniej, w trakcie konferencji zapowiedział, że budżet jest w lepszym stanie, niż zakładano to kilka tygodni temu, dokonując nowelizacji ustawy, a deficyt będzie niższy od zaplanowanego.

Nowelizacja ustawy budżetowej zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów na koniec września 2020 r., w budżecie państwa odnotowano 13,76 mld zł deficytu. Miesiąc wcześniej deficyt wynosił 13,3 mld zł.