Pod koniec października resort podał, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa na koniec września br. odnotowano deficyt w wysokości 13,76 mld zł.

Resort podał w "Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-wrzesień 2020 roku", że według finalnych danych dochody w okresie styczeń-wrzesień wyniosły 304,51 mld zł, tj. 69,9 proc. planu. Z kolei wydatki sięgnęły 318,27 mld zł, tj. 73,1 proc. planu.

W okresie dziewięciu miesięcy br. dochody z podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły 131,06 mld zł, co stanowi 66,7 proc. rocznego planu (sprzed nowelizacji tegorocznego budżetu).

Podatek akcyzowy przyniósł 51,92 mld zł dochodów (tj. 69,2 proc. planu).

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) sięgnęły 45,03 mld zł (tj. 67,7 proc. planu), a od osób prawnych (CIT) - 30,46 mld zł (tj. 72,5 proc. planu

Podatek od wydobycia niektórych kopalin przyniósł w tym okresie 1,15 mld zł dochodów (tj. 67,7 proc. planu), a podatek od niektórych instytucji finansowych - 3,58 mld zł (tj. 73,5 proc. planu).

Dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach i wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wyniosły łącznie 468,82 mln zł (tj. 30,3 proc. planu).