"Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 81 910 mln zł i stanowiło 27,2% planowanych dochodów ogółem i było o 0,5% wyższe od zadłużenia w II kwartale 2020 r. oraz wyższe o 6% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Według danych ze sprawozdań, budżety jednostek samorządu terytorialnego za III kwartał 2020 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 18 772 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 26 116 mln zł, podano także.