"Projekt [nowelizacji] ustawy zawiera pakiet kilkunastu rozwiązań, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu towarami akcyzowymi, w szczególności skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym, paliwami opałowymi i żeglugowymi oraz sprowadzanymi do Polski samochodami osobowymi" – powiedział w trakcie sejmowej debaty wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Podkreślił, że od przyszłego roku, podobnie jak od kilku lat w przypadku rozliczeń VAT-u, również w akcyzie przedsiębiorcy składać będą deklaracje nie na papierze, a elektronicznie. Ma to umożliwić automatyczną analizę deklaracji przy pomocy stosowanych przez administrację algorytmów, dzięki czemu urząd szybciej będzie szybciej wydawać także decyzje i wykryć błędne rozliczenia czy nadużycia.

Zmiany mają też ograniczyć używanie niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych, np. w samochodach. Teraz jakość paliwa pod kątem jego pochodzenia badać będzie nie tylko Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), ale również Inspekcja Handlowa.

Urzędy będą mogły łatwiej odmówić wydania zezwolenia akcyzowego, gdy pojawia się uzasadnione podstawy by sądzić, że wnioskujący nie będzie płacił akcyzy, np. gdy nie ma środków ani doświadczenia, które pozwoliłyby mu na prowadzenie działalności, którą deklaruje urzędowi.

Nowelizacja zakłada także rejestrację podmiotów nabywających wyroby zawierające alkohol etylowy o mocy powyżej 50%.

Pozostałe rozwiązania to uszczelnienie system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych, umożliwienie prowadzenia działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.