Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 333 mln euro wobec 1 872 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

"W grudniu 2020 r. odnotowano najwyższy poziom dynamiki zarówno eksportu jak i importu, który został zarejestrowany w całym 2020 r. Oszacowana wartość eksportu towarów w porównaniu do grudnia 2019 r. wzrosła o 20,3% r/r. i wyniosła 88,7 mld zł. Do wzrostu przyczynił się większy w porównaniu z 2019 r. eksport baterii samochodowych, pozostałych części motoryzacyjnych, odbiorników telewizyjnych, mebli, odzieży oraz samochodów dostawczych. W grudniu 2020 r. import osiągnął wartość 87,2 mld zł, co oznacza wzrost o 19,1% r/r. Największy wzrost po stronie importu nastąpił w grupach obejmujących odzież, urządzenia łączności bezprzewodowej, komputery, preparaty diagnostyczne oraz części samochodowe. Natomiast negatywny wpływ na dynamikę importu miał m.in. mniejszy przywóz ropy naftowej i samochodów osobowych. W grudniu 2020 r. saldo obrotów towarowych wyniosło 1,5 mld zł i było o 1,0 mld zł wyższe w porównaniu z 2019 r " - napisano w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu usług w grudniu ub.r. wyniosły 21,1 mld zł i w porównaniu z grudniem 2019 r. zmniejszyły się o 0,1 mld zł, tj. o 0,3%. Wartość rozchodów wyniosła 13 mld zł i była niższa o 1,6 mld zł, tj. o 10,9%. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano spadek przychodów z podróży zagranicznych o 52,4%, natomiast ich wzrost odnotowano w usługach transportowych o 26,0% i w pozostałych usługach o 5,5%. Po stronie rozchodów zmniejszyły się podróże zagraniczne i pozostałe usługi odpowiednio o 41,0% i 10,8%. oraz wzrosły usługi transportowe o 20,1%, podano również.

W całym 2020 r. eksport towarów spadł o 0,2% r/r do 232 443 mln euro, zaś import odnotował spadek o 4,8% r/r do 220 706 mln euro.