PIE zwraca uwagę, że w większości państw OECD, które stosują obecnie podatki od spadków i darowizn (24 kraje), wpływy z tego tytułu są niewielkie. "Średnia wartość zysków wśród państw OECD stosujących taką formę podatku wynosi 0,51 proc. łącznych przychodów podatkowych" - wskazali analitycy. Tylko w Belgii, Francji, Japonii i Korei zyski przekraczają 1 proc. łącznych przychodów podatkowych. Wpływy Polski z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 0,04 proc. łącznych wpływów podatkowych budżetu państwa - zaznaczyli, powołując się na dane OECD.

Eksperci wyjaśnili, że podatki od spadków i darowizn są coraz częściej przywoływane jako potencjalny element reformy podatkowej w pocovidowej rzeczywistości. "Zwiększone wydatki państw związane ze zwalczaniem negatywnych skutków pandemii będą wymagały reformy systemów podatkowych w kierunku ich większej progresywności, zminimalizowania negatywnego wpływu na aktywność zawodową osób o niższych dochodach oraz zwiększenia dochodów tych gospodarstw domowych, które mają większą skłonność do konsumpcji"- ocenili. Dodali, że szerzej wykorzystywany podatek od spadków i darowizn wskazywany jest jako jeden ze sposobów osiągnięcia tych celów.

"Polska należy do państw, w których tylko nieznaczna część transferów majątkowych podlega opodatkowaniu" - wskazali analitycy w ostatnim wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Wynika to, jak wyjaśnili, głównie z szerszej niż w innych krajach kategorii członków rodziny zwolnionych z podatku od spadku i darowizn. "Dodatkowo Polska jest jednym z niewielu państw, które nie opodatkowuje zagranicznego majątku swoich rezydentów podatkowych" - stwierdzili. Zwrócili uwagę, że większość państw OECD nakłada podatki zarówno na wszystkie światowe aktywa spadkodawców, którzy są ich rezydentami podatkowymi, jak i krajowe zasoby spadkodawców, nie będących ich rezydentami podatkowymi.

Reklama

Według ekspertów uzasadnieniem szerszego wykorzystania podatku od spadków i darowizn może być m.in. spodziewana w najbliższych latach dalsza koncentracja majątku. "Wraz z wydłużaniem się życia następować będzie koncentracja majątku w starszych kohortach wiekowych, co oznaczać będzie wzrost przeciętnego wieku dziedziczenia majątku" - wskazuje PIE. Inne czynniki to: spodziewane wzrosty cen aktywów wynikające z niskich stóp procentowych czy "malejąca wielkość przeciętnej rodziny, która zwiększy średnią wielkość dziedziczonych majątków".