Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów, według szacunkowego wykonania budżetu w okresie styczeń-październik 2021 r. dochody budżetu wyniosły 405,7 mld zł, co stanowi 84 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.

„W okresie styczeń - październik 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 61,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – październik 2020 r. o ok. 52,9 mld zł” – podano w komunikacie MF.

Reklama

Resort wskazał, że dochody z podatku VAT były wyższe o 19,7 proc. r/r (tj. ok. 29,5 mld zł), dochody z PIT wzrosły o 14,4 proc. r/r (tj. ok. 7,4 mld zł), dochody z CIT zwiększyły się o 25 proc. r/r (tj. ok. 8,5 mld zł). Dochody z akcyzy i podatku od gier były wyższe o 5,7 proc. r/r (tj. ok. 3,4 mld zł), zaś dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 8,8 proc. r/r (tj. ok. 0,4 mld zł ).

„W okresie styczeń – październik 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 50,6 mld zł i było wyższe o ok. 8,8 mld zł (tj. 21,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - październik 2020 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł” – stwierdzono w komunikacie MF.

Z kolei wydatki budżetu, według informacji resortu finansów, wyniosły 353,8 mld zł, co stanowi 67,6 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (356,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 2,3 mld zł, tj. 0,6 proc.

„Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 7,4 mld zł) wynikającymi z niższego bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 3,3 mld zł). W części 39 – Transport zrealizowano wydatki niższe o 4,8 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej” – wyjaśniło ministerstwo w komunikacie.

W informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu wskazano, że wydatki z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe o ok. 4,7 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł).

„Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 – Zdrowie tj. więcej o ok. 4,4 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 3,1 mld zł” – stwierdzono w komunikacie MF.

Jak podał resort finansów, nadwyżka budżetu w okresie styczeń-październik wyniosła 51,9 mld zł.