Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

- dług krajowy: ok. 879,2 mld zł;

- dług w walutach obcych: ok. 257,8 mld zł (tj. 22,7 proc. całego długu SP).