Jak wynika z notyfikacji fiskalnej Polski, opublikowanej przez Eurostat, deficyt sektora finansów publicznych w 2022 r. wyniesie 127 mld 998 mln zł. Z tego deficyt sektora rządowego ma wynieść 110,55 mld zł a deficyt samorządów – niespełna 2,78 mld zł. Deficyt funduszy zabezpieczenia społecznego został zaplanowany na 14,67 mld zł.

W roku 2021 deficyt sektora finansów publicznych wyniósł nieco ponad 49 mld zł, z czego w przypadku deficyt sektora rządowego wyniósł nieco ponad 50,5 mld zł, fundusze zabezpieczenia społecznego miały deficyt rzędu 14,42 mld zł, zaś samorządy odnotowały 15,9 mld zł nadwyżki.

autor: Marek Siudaj